<< BAGSIDE Af samme forfatter: Ret og Digital Forvaltning INDHOLDSFORTEGNELSE >>

HANS CHRISTIAN SPIES

Retlig kvalitet i digital forvaltning

- bidrag til en systemudviklingsmetode

Nærværende afhandling er blevet til under min ansættelse som ph.d.-stipendiat og amanuensis på Retsvidenskabeligt Institut B på Københavns Universitet i perioden 1999-2003. Afhandlingen blev indleveret til Københavns Universitet den 10. marts 2003 med henblik på forsvar for den juridiske ph.d.-grad og er blevet bedømt af et udvalg nedsat af Det juridiske Fakultetsråd.

Mange personer har været mig til hjælp undervejs.

Først og fremmest skal jeg takke min vejleder, professor, dr. jur. Peter Blume. Jeg har nydt godt af hans faglige overblik og omfattende internationale netværk. Taknemmelig er jeg imidlertid især for hans utrolige engagement. Meget tiltalende.

Også ildsjælen, professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen, er jeg tak skyldig. Han har gjort det muligt for mig at deltage i en række relevante konferencer og møder. Derudover har han gennem hele forløbet på eget initiativ forsynet mig med materiale af stor værdi for mit arbejde.

Under arbejdet på afhandlingen har jeg sammenlagt tilbragt fire måneder på Institutt for Rettsinformatik i Oslo. I den forbindelse skal jeg specielt takke professor, dr. juris Dag Wiese Schartum. Ud over en særdeles gæstfri modtagelse gav han mig mulighed for at deltage i en række faglige aktiviteter på instituttet. Det var med til at gøre opholdet særdeles udbytterigt.

Lektor, ph.d. Michael Gøtze, adjunkt, ph.d. Pernille Ulla Knudsen og akademiingeniør Jeppe Vöge Jensen har gennemlæst dele af afhandlingen og bidraget med værdifulde kommentarer. Cand. mag. Lotte Madsen har ydet en særdeles nyttig hjælp med det engelske resumé.

Selvom afhandlingen næppe kunne være blevet til uden al denne hjælp, bærer jeg dog selv det fulde ansvar for afhandlingens indhold, herunder specielt for den kritik som fremsættes af tidligere forskning på området, blandt andet udført af bedømmelsesudvalgets medlemmer. Bedømmelsesudvalgets medlemmer har besluttet, "at afhandlingen ikke af udvalget anses for egnet til offentligt forsvar."

Humlebæk, den 25. juli 2003

Hans Chr. Spies